Chính sách bảo mật

Xin chào, dưới đây là chính sách bảo mật của chúng tôi. Chính sách này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng, lưu trữ và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn. Cụ thể:

Phạm vi áp dụng

Chính sách này áp dụng cho tất cả các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp, bao gồm website, ứng dụng và dịch vụ khác liên quan.

Thông tin chúng tôi thu thập

 • Thông tin cá nhân: Bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ.
 • Thông tin sử dụng dịch vụ: Lịch sử sử dụng dịch vụ, giao dịch, tương tác trên website hoặc ứng dụng của chúng tôi.
 • Thông tin kỹ thuật: Bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, cài đặt ngôn ngữ, và các thông tin liên quan khác.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin

 • Cung cấp, duy trì và nâng cao dịch vụ.
 • Xác thực và bảo vệ người dùng.
 • Phân tích và nâng cao chất lượng dịch vụ.
 • Gửi thông báo, cập nhật và quảng cáo sản phẩm/dịch vụ mới.

Chia sẻ thông tin

 • Chúng tôi không bán hoặc chia sẻ thông tin của bạn với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn.
 • Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các đối tác hoạt động theo hướng dẫn và chính sách bảo mật của chúng tôi.
 • Trong trường hợp được pháp luật yêu cầu, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn.

Bảo vệ thông tin

Chúng tôi áp dụng các biện pháp an ninh kỹ thuật và tổ chức nhằm ngăn chặn việc truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân một cách trái phép.

Quyền của bạn

 • Bạn có thể truy cập, chỉnh sửa hay xóa thông tin cá nhân của mình khi cần thiết.
 • Bạn cũng có quyền phản đối hoặc giới hạn việc chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.

Cập nhật chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách này bất cứ khi nào và mọi thay đổi sẽ được thông báo trên website hoặc qua email.

Cách thức liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc góp ý liên quan đến chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: batmaixep@gmail.com

Chúng tôi hi vọng bạn sẽ dành thời gian để đọc kỹ chính sách này và hiểu rõ cách chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Shopping Cart